Liečebné kúpele

1. január - 31. dec. 7-19 

Aqua-Palace

  1. január - 31.  10-19 

  /piatok, sobota/ 10-20   

Śtrand


1- 31. máj   9-18

 1 -15. jún  9-19

  16. jún-31.august 8- 19 

        1 - 30. sept.  9-18      

Aquapark

1. máj - 15. jún (sobota, nedela) 12 -16

16. jún- 31.august     10-18

1-30. sept.(sobota, nedela) 12-16

Plaváreň

1. január - 31. dec. 9 - 19