Doba prevádzky

 

Liečebné kúpele

od 1. januára  do 31. decembra 7-19 

Aqua-Palace

 od  1. januára do  31. decembra 10-20 

Śtrand


 od 29 apríla do 31. mája  9-18

od 1 do 18. júna               9-19

 od 19. júna do 6.augusta 9-20

    od  87 do 31. augusta     9- 19 

        od 1 do 30. septembra    9-18      

Aquapark

    od 8 do 18 júna           10-18

  od 19 júna do 6.augusta 10-19

    od  7 do 31 augusta     10- 18 

    od 1 do 3 septembra  10-18

Prémiová Zóna

od 8 do 18  júna            10-18

od 19. júna do 6 augusta 10-19

    od  7 do 31 augusta     10- 18 

          od 1 do 3 septembra    10-17      

Plaváreň

od 1. januára do 31 decembra 7 - 21