2015. 01. 01. - 00:00

Kompletne kuracje lecznicze - ceny

  EURO
Kuracja 7-dniowa "start"
1 badanie lekarskie + 1 wisyta kontrolna, 5 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
80,-
Mała kuracja 7-dniowa
1 badanie lekarskie + 1 wisyta kontrolna, 10 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
110,-
 Duża kuracja 7-dniowa
1 badanie lekarskie + 1 wisyta kontrolna , 15 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
135,-
Kuracja 7-dniowa "Extra"
2 badania lekarskie + 1 wisyta kontrolna, 15 zabiegów (w tym 5 zabiegów extra, z wymienionych poniżej)
nieograniczony wstęp na kšpielisko i do sauny
170,-
Kuracja 14-dniowa "start"
2 badania lekarskie, 10 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
135,-
 Mała kuracja 14-dniowa 
2 badania lekarskie, 20 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
185,-
Duża kuracja 14-dniowa 
2 badania lekarskie, 30 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
230,-

Kuracja 14-dniowa "Extra"
2 badania lekarskie, 30 zabiegów (w tym 10 zabiegów extra, z wymienionych poniżej), wstęp na kšpielisko i do sauny

260,-
Kuracja 21-dniowa "start"
3 badania lekarskie, 15 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
175,-
Mała kuracja 21-dniowa 
3 badania lekarskie, 30 zabiegów, wstęp na kšpielisko i do sauny
240,-
Duża kuracja 21-dniowa 
3 badania lekarskie, 45 zabiegów,wstęp na kšpielisko i do sauny
300,-
Kuracja 21-dniowa "Extra"
3 badania lekarskie, 45 zabiegów (w tym 15 zabiegów extra, z wymienionych poniżej), wstęp na kšpielisko i do sauny
340,-
Zabiegi extra: 30-minutowy reczny masaz limfatyczny, 30-minutowy masaz leczniczy, 30-minutowy masaz stóp, 30-minutowy masaz Thai, zabieg krio, krio komora