Data protectiton information

INFORMATION ON USING THE ELECTRONIC SURVEILLANCE

 

HUNGAROSPA Spółka Akcyjna w Hajdúszoboszló ma certyfikat "obiekt przyjazny dla konsumenta".  

Dokumenty informacyjne dla gości:

Zasady obowiązujące w ośrodku-Kąpielisko Lecznicze.pdf

Zasady obowiązujące w ośrodku-Aqua-Palace.pdf

Zasady obowiązujące w ośrodku-Kryta pływalnia .pdf

Ogólne zasady korzystania z ośrodka.pdf

 

Roszczenia transgraniczne:

w przypadku, gdy przedsiębiorstwo odrzuca roszczenie konsumenckie złożone przez Gościa będącego mieszkańcem państwa członkowskiego UE innego niż Węgry lub też Islandii albo Norwegii, konsument może przekazać swoje roszczenie do Europejskiego Centrum Konsumenckiego działającego w jego kraju zamieszkania w ramach próby polubownego rozwiązania sporu między Stronami.Listę Europejskich Centrów Konsumenckich działających w kraju zamieszkania Gościa można sprawdzić na unijnej stronie Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm