2017. 04. 19. - 15:35

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbevételére!

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbevételére!

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.(Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) zárt borítékos pályázat útján  bérbeadásra meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket: 

 

  •  Az Aquapark extrém zónában lévő 26,73 m2 nagyságú büfé üzlethelyiséget, a hozzátartozó 30 m2 nagyságú területtel szezonális üzemeltetésre.  A bérleti szerződés 2017. május 15. napjától 2019. szeptember 30. napjáig kerül megkötésre.
  • A Hungarospa Thermal Hotelben lévő 9,5 m2 nagyságú üzlethelyiséget a hozzátartozó területtel, strandcikk, ajándéktárgy árusítás céljából egész éves üzemeltetésre.A bérleti szerződés 2017. május 15.napjától 2019. december 31. napjáig kerül megkötésre.

 

A pályázatoknak tartalmaznia kell:

  •  Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolatát.
  •  Gazdasági Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánynak a másolatát.
  •  Aquapark extrém zóna büfé esetében 2017. évi szezonra vonatkozó nettó bérleti díj ajánlatot,
  • Hotel ajándéktárgy árusítására kiadó helyiségre vonatkozóan havi nettó bérleti díj ajánlatot.
  •  Bérleti szerződés tervezet megismeréséről és elfogadásáról, valamint  a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról  szóló nyilatkozatot.
  •  Értesítési címet, telefonszámot.

 

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető, a helyiségek megtekintésére időpont egyeztethető a Társaság székhelyén Győrfi Máriánál, munkanapokon 8,00 – 12,00 óráig telefonon a 06-52-558-558/121-es melléken.      

A pályázatokat a pályázati dokumentációnak megfelelő tartalommal 2017. május 04-én 8,00 - 12,00 óráig lehet személyesen leadni zárt borítékban a Zrt. központi irodaházában  Győrfi Máriánál

 A borítékra kérjük ráírni:  „Pályázat üzlethelyiség bérbevételére”.

 A pályázat kiírójának jogában áll indoklás nélkül a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. A pályázókat a pályázat kiírója levélben értesíti.