szepkartya        letöltés         fogyasztbart            ESZ-Turisztikai_attrakcio-logo-2022--min-3                 Csaladbarat_hely_vedjegy_szhely_RGB_office_2022_0620

               

2023. 03. 08. 12:32

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) zárt borítékos pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket, területeket:

1.) Strandfürdő területén lévő 120 m2 nagyságú Halászcsárda megnevezésű üzlethelyiséget, és a hozzátartozó 179 m2 nagyságú területet. Áramellátás:3x63 A, vízellátás biztosított.

 

2.) Árpád Uszodában lévő 77 m2 nagyságú üzlethelyiséget és a hozzátartozó 110 m2 + 30 m2 fogyasztóteret, illetve a Thermál Kemping területén található kerthelyiséget. Áramellátás:3x50 A, vízellátás biztosított.

 

3.) Strandfürdő területén lévő 58 m2 nagyságú üzlethelyiséget és hozzá tartozó 187m2 nagyságú területet (teraszt), amely a pezsgő medence mellett helyezkedik el. Áramellátás:3x25 A, vízellátás biztosított.

 

Az 1. és 3. számú bérlemény szezonális jelleggel üzemel május, júniustól szeptemberig, a 2. számú bérlemény egész évben. A bérleti szerződések 3 éves határozott idejű időtartamra jönnek létre.

 

A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető, a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető a Társaság székhelyén dr. Serfőző Zsuzsánál, munkanapokon 8.00-12 óráig telefonon a 06-52-558-558/121-es melléken.

 

Az 1. és 2.  pályázatokat a pályázati dokumentációnak megfelelő tartalommal 2023. 03. 20. napjáig 8,00-12,00 óráig, a 3. számú pályázatot 2023. 04. 05. napjáig 8,00-12,00 óráig zárt borítékban a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Központi Irodaházában Titkárságán lehet leadni.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat üzlethelyiség bérbevételére.”

A pályázat kiírójának jogában áll indoklás nélkül a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. A pályázókat a pályázat kiírója levélben értesíti.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról az ENYV portálról kinyomtatva.
  • Gazdasági Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánynak a másolatát.
  • Tevékenységre vonatkozó rövid bemutatás és közmű igényre vonatkozó egyéb működési feltételeket.
  • 2023. évre /szezonra vonatkozó nettó bérleti díj ajánlatot.
  • Bérleti szerződés tervezet megismeréséről és elfogadásáról, valamint a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
  • Értesítési címet, telefonszámot.

A dokumentumok  itt tölthetők le: 

  Bérleti szerződés minta

 Nyilatkozat