2019. 11. 18. - 15:00

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatói tisztségének betöltésére

adatkezelési tájékoztató cégvezető vezérigazgató2A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szent István Park 1-3.) (továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság cégvezető vezérigazgatói tisztségének betöltésére az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki.

1) A Társaság az önkormányzat többségi tulajdonában áll, komplex gyógyfürdő és gyógyászati ellátási, szálloda, strandfürdő, uszoda, aquapark, fedett élményfürdő, kemping, valamint vendéglátói, szolgáltatási és ásványvíz termelési és értékesítési feladatok ellátására létrehozott szervezet, mely a szükséges vagyoni, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik.

2) A cégvezető vezérigazgató feladata, foglalkoztatási jogviszonya, időtartama, javadalmazása:

 • A cégvezető vezérigazgató a Társaság operatív tevékenységét irányítja a Társaság Alapszabályában, Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározottak szerint, a Társaság közgyűlése és Igazgatósága döntéseinek megfelelően.
 • A cégvezető vezérigazgató feladatait munkaviszony keretében látja el vezető állású munkavállalóként, munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Jogviszonyának időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, 3 hónap próbaidő kikötésével.
 • foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű
 • a munkavégzés helye: a Társaság székhelye, Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
 • A cégvezető vezérigazgatói pozíció legkorábban 2020. február hó 01. napjától tölthető be.
 • Személyi alapbére megegyezés szerinti, megilletik a cégvezető vezérigazgatót a társaság szabályaiban meghatározott egyéb juttatások.
 • A cégvezető vezérigazgató kinevezése, bérének meghatározása, és munkajogviszonyának megszűntetése a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
 • A cégvezető vezérigazgató felett a fenti jogkörökön túlmenően a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

3) Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • középfokú angol nyelvtudás

4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázónak a Társaság működtetésére vonatkozó vezetési, szakmai, gazdálkodási elképzeléseit, vezetési koncepcióját (legfeljebb 8 oldal terjedelemben).

Az Igazgatóság a pályázatok készítéséhez az alábbi linken közzéteszi a Társaság Alapszabályát és a 2018. évi működésről szóló beszámolóját.

Beszámoló_2018_év_Hungarospa

Alapszabály

adatkezelési tájékoztató cégvezető vezérigazgató

5) A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát;
 • a pályázó iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. nyilatkozat)

6) A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki rendelkezik:

 • gyógy- és strandfürdő, valamint kapcsolódó szolgáltatások (pl. gyógyászat, szálloda, vendéglátás) szervezésében, irányításában szerzett vezetői tapasztalattal
 • településfejlesztési beruházások lebonyolításában szerzett vezetői gyakorlattal
 • a cég profiljába illeszkedő pályázati projektmenedzsment tapasztalatokkal, referenciákkal

7) A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ kérhető Varga Judit munkavállalótól, telefonszáma: 52/558-558.

8) Tájékoztatás az álláshely betöltésének feltételeiről

A sikeres pályázó az állás betöltése előtt köteles:

 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tenni
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárulni
 • nyilatkozatot tenni a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségről

 9) A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázat felhívásának megfelelő pályázatokról a Gazdasági Társaság Igazgatóságának előterjesztése alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 2020. január hó 31. napjáig. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

10) A pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban postai úton (4200 Hajdúszoboszló, Szent István Park 1-3.) vagy személyesen a székhelyen lévő irodaépület 1. emeletén lévő titkárságán lehet benyújtani 2019. december hó 30. napjáig.

A borítékon kérjük feltüntetni "Pályázat a Hungarospa Zrt. cégvezető vezérigazgatói tisztségére".