2020. 01. 20. - 13:02

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. szálláshelyek és vendéglátás igazgató munkakör betöltésére.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szent István Park 1-3.) (továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság szálláshelyek és vendéglátás igazgató munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki.

1) A szálláshelyek és vendéglátás igazgató feladata, foglalkoztatási jogviszonya, időtartama, javadalmazása:

 • A Társaság üzemeltetésében lévő ***-os szálloda (117 szoba), egy éves és egy időszakos üzemelésű kemping, valamint egyéb nyílt árusítású vendéglátó egységek munkájának irányítása; az üzleti tervekben meghatározott eredmények elérésének biztosítása.
 • A szálláshelyek és vendéglátás igazgató feladatait munkaviszony keretében látja el vezető állású munkavállalóként, munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Jogviszonyának időtartama: határozatlan, 3 hónap próbaidő kikötésével.
 • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű
 • A munkavégzés helye: Hungarospa Thermal Hotel***, Hajdúszoboszló, József Attila u. 25.
 • A szálláshelyek és vendéglátás igazgató pozíció legkorábban 2020. március hó 01. napjától tölthető be.
 • Személyi alapbére megegyezés szerinti, megilletik a szálláshelyek és vendéglátás igazgatót a Társaság szabályaiban meghatározott egyéb juttatások.
 • A szálláshelyek és vendéglátás igazgató felett a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja, a munkaviszonnyal kapcsolatosan jognyilatkozatokról az igazgatóság elnöke tájékoztatja a munkavállalót a munkáltató jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatairól.

2) Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • 5 éves vezetői tapasztalat
 • középfokú angol C típusú nyelvvizsga

3) A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát;
 • a pályázó iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását igazoló okiratok egyszerű másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. nyilatkozat)   Adatkezelési tájékoztató

4) A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • idegenforgalom területén szerzett értékesítési tapasztalat
 • egyéb idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete

 5) A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Igazgatóság dönt 2020. február  hó 15. napjáig. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Az Igazgatóság fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

6) A pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban postai úton (4200 Hajdúszoboszló, Szent István Park 1-3.) vagy személyesen a székhelyen lévő irodaépület 1. emeletén lévő Titkárságán lehet benyújtani 2020. január hó 31. napjáig.

A borítékon kérjük feltüntetni "Pályázat szálláshelyek és vendéglátás igazgató munkakör betöltésére".