2019. 05. 31. - 12:05

Éves közgyűlést tartott a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.

Éves közgyűlést tartott a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
2019. május 31-én 9 órától tartották a Hungarospa évi rendes Közgyűlését Czeglédi Gyula vezérigazgató elnökletével a Társaság székhelyén.

A tulajdonosokat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részéről Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, a Dolgozói Segélyező Alapítvány részéről Nyéki István, a Kuratórium elnöke képviselte.

image00001 1000

A Közgyűlés lebonyolítása jogszabályi és törvényi előírásoknak megfelelően történt. A napirendek elfogadását követően a Közgyűlés elfogadta a vezérigazgató 2018. évről szóló üzleti jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a Hungarospa Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról.
 
A Közgyűlés szintén egyhangú szavazással elfogadta a 2018. évi mérlegbeszámolót és 11.523.738.000.- forint mérlegfőösszeggel jóváhagyta, valamint intézkedett a 410.478.000.- forint mérleg szerinti eredményből 385.478.000.- forint eredménytartalékba helyezéséről, melyből a fennmaradó 25.000.000.- forint osztalékként kerül kifizetésére a részvényesek részére.
 
image000055 1000

Ugyancsak elfogadásra került a 2019. évre szóló üzleti terv és a Közgyűlés szintén egyhangú szavazással Gy. Szűcs Erzsébet könyvvizsgálót ezen tisztségében újra megerősítette és 2019. június hó 01. napjától 2022. május 31. napjáig tartó időszakra állapította meg megbízatásának időtartamát.

Végezetül pedig a Közgyűlés tartózkodás nélkül elfogadta a társaság új, egységes alapszabályát.

Mivel több felvetés nem volt, a levezető elnök berekesztette a Közgyűlést. Sikeres, eredményes munkát kívánt a Hungarospa minden dolgozójának és menedzsmentjének.

 

SziZsu