2016. 04. 18. - 15:10

Megtartotta 2016. évi rendes Közgyűlését a Hungarospa

Megtartotta 2016. évi rendes Közgyűlését a Hungarospa

2016. április 15-én 11 órától tartották a Hungarospa évi rendes  Közgyűlését  Czeglédi Gyula vezérigazgató elnökletével a Társaság székhelyén.

A tulajdonosokat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részéről dr. Sóvágó László polgármester, a Dolgozói Segélyező Alapítvány részéről Nyéki István elnök képviselte.

A Közgyűlés lebonyolítása jogszabályi és törvényi előírásoknak megfelelően történt. A napirendek elfogadását követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évről szóló üzleti jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a Hungarospa 2015. évi gazdálkodásáról.

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2015. évi mérlegbeszámolót és 11.912.708.000,- forint mérlegfőösszeggel jóváhagyta, valamint intézkedett 230.438.000,- forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A múlt hónapban megtartott Testületi ülésen az önkormányzati képviselők által hozott határozat alapján a Társaság Közgyűlésén megerősítésre került Czeglédi Gyula vezérigazgató újabb 5 évre történő megbízása.

A Közgyűlés szintén egyhangú szavazással Gy. Szűcs Erzsébet könyvvizsgálót ezen tisztségében újra megerősítette és 2016. június hó 1. napjától  2019. május 31. napjáig tartó időszakra állapította meg megbízatásának időtartamát.

A Közgyűlés által szintén elfogadásra került dr. Pinczés Róbert felügyelőbizottsági tag ezen tisztségéből 2016. április hó 15. napjával történő visszahívása és az új felügyelőbizottsági tag kinevezése 2016. árpilis hó 15. napjától 2019. november hó 30. napjáig Harsányi István önkormányzati képviselő személyében.

Ugyancsak elfogadásra került a 2016. évre szóló üzleti terv és döntés született arról is, hogy 98 millió forint összeggel megemelik a Társaság alaptőkéjét.

Mivel  több felvetés nem volt, a levezető elnök berekesztette a Közgyűlést. Sikeres, eredményes munkát kívánt a Hungarospa minden dolgozójának és menedzsmentjének.

 

SziZsu